Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 13.februāris

Kursa mērķis iepazīt Latvijas Republikas normatīvās prasības finanšu grāmatvedības kārtošanā un organizācijā, finanšu grāmatvedības uzskaites pamatkoncepcijas, principus un politikas.