Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 3.februāris

Kursa mērķis ir attīstīt studentiem prasmi novērtēt darba vides riska faktorus, prognozēt iespējamās ārkārtas situācijas (ĀS) potenciāli bīstamos objektos un darba vietās, veidot izpratni par kaitīgo vielu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, cilvēkiem un dabu. 

Koledžas studiju programma.