Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 21.marts

Kursa mērķis ir sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas par automātikas elementu uzbūvi, darbību, pielietošanas iespējām un metodēm.

Koledžas studiju programma.