Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 9.maijs

Kursa mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas par elektroapgādi un zemsprieguma elektriskajiem aparātiem, sniegt zināšanas par to uzbūvi un darbību lai profesionālajā darbībā spētu orientēties elektriskajās shēmās, atrast bojājumus un spētu tos novērst.

Koledžas studiju programma.