Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 22.februāris

sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas teorētiskajā mehānikā, lai varētu orientēties un izprast materiālo objektu līdzsvara stāvokli, mehānisko kustību, spētu saskatīt dažādus spēkus, atrast to kopējo iedarbību uz materiālo objektu, izprastu materiālo objektu savstarpējo mehānisko iedarbību un spētu noteikt materiālā objekta ģeometriskos kustības parametrus.

Koledžas studiju programma.