Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 13.februāris

Kursa mērķis ir sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas materiālmācībā, lai varētu orientēties mehatronisko sistēmu izstrādē pielietotajos materiālos, to mehāniskajās un fizikālajās īpašībās.

Koledžas studiju programma.