Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 13.februāris

Kursa mērķis: radīt izpratni par projekta izveides un vadības pamatiem, veidot un nostiprināt projekta izveides un vadības iemaņas, nostiprināt patstāvīgā darba iemaņas grupas darbā IS projekta izstrādē.