Kursa statuss: Procesā

Kursa mērķis ir pilnveidot un attīstīt studentu prezentācijas prasmes gan mutvārdos, gan rakstveidā. Kursā plānots apgūt zināšanas par to, kā veidot komunikāciju, tās struktūru un formu kā saturu IT lietotnēm. Kursa tēmas ietvers izpratni par krāsu, formas un struktūras veidošanu, ņemot vērā starpkultūru aspektu.