Kursa statuss: Procesā 

Kursa ietvaros tiek pilnveidotas izglītojamo angļu valodas zināšanas un prasmes,  mācot speciālo terminoloģiju.