Kursa statuss: Procesā

Studiju kurss sniedz teorētiskās un praktiskās zināšanas par mūsdienu datortīklu arhitektūru, globālajiem datu pārraides tīkliem, kā arī bezvadu un mobilajiem tīkliem. Studējošajiem ir iespējas, veicot laboratorijas darbus, pilnveidot praktiskas iemaņas datu pārraides tīklu konstruēšanā un konfigurēšanā.