Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 14.marts

Kursa klausītāji iegūst pamatzināšanas datoru arhitektūrā: nosaukt datora procesora reģistrus, izskaidrot to funkcijas. Izprot steku pamatfunkcijas un to lomu. Iegūst priekšstatu par RISC procesoriem un to lietojumu. Pamatzināšanas par perifērijas iekārtām un datu pārraides principiem.