Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 24. februāris

Kursa mērķis - iemācīt studentiem ievērot likumību būvniecības procesā.

Kursa laikā studenti iemācīsies 

1)Sekot likumu un LBN sistēmas izmaiņām; 
2)Piemērot atbilstošo likumu un būvnormatīvu prasības;
3)Respektēt pašvaldību saistošos noteikumus; 
4)Respektēt autortiesības (t.i. īstenot projektā noteikto); 
5)Zināt atbilstošo standartu, tehnisko noteikumu 
un instrukciju prasības;

6)Pildīt likumīgi pamatotās līgumsaistības.