Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 20.maijs

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar zemes virsmu izmērīšanu, grafisku attēlojumu, koordinātu aprēķināšanu. Ģeodēziskie darbi būvniecībā. Reljefu attēlošana plānā un topogrāfiskajās kartēs. 
Dot studentiem zināšanas, kas nepieciešamas būvniecības jautājumu risināšanai attiecīgajā ģeoloģiskajā vidē, dot priekšstatu par Zemes iežiem, inženierģeoloģiskajām īpašībām un procesiem iežu masīvos, par grunti, kā celtniecības vidi, saistībā ar iedarbību uz grunts masīviem, to īpašību izmaiņu dinamiku. Apzināt ekoloģiskos procesus gruntīs un būvpamatnēs.