Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 18.februāris

Kursa mērķis - iepazīstināt studentus ar koka ēku būvniecības konstrukcijām, to attīstību, tipiem un izgatavošanu. Radīt izpratni studentiem par dažādu koka ēku konstrukciju veidu pielietojumu, to atbilstību ēkas funkcijām.