Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 17.februāris

Kursa mērķis ir padziļināti iepazīstināt studentus ar kvalitatīvo pētījumu metodoloģiju un metodēm, akcentējot to pielietojamību komunikācijas disciplīnā. Apgūstot kvalitatīvās pētniecības teorētisko bāzi un veicot praktiskus uzdevumus, studenti tiek sagatavoti neatkarīgu profesionālo un zinātnisko pētījumu veikšanai. 

Maģistra studiju programma.