Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 24.marts

Pieaugot komunikācijas nozīmīgumam mūsdienu sabiedrībā, ir nepieciešams, lai gan komunikācijas vadītāji, gan pārvaldībā strādājošie spētu sekmīgi mijiedarboties ar savas organizācijas stratēģiski nozīmīgām auditorijām. Šī kursa mērķis ir sagatavot studentus mūsdienu darba vides prasībām, sniedzot tiem padziļinātas zināšanas par komunikācijas teorijām un šo teoriju saistību ar komunikācijas praksi. 

Maģistra studiju programma.