Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 7.aprīlis

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un radīt izpratni par kvalitatīvo pētījumu metodoloģiju un tās pielietojumu sociālajās zinātnēs.