Kursa statuss: Pieteikšanās atvērta

Kursa uzsākšanas laiks: 2017.gada 4.aprīlis

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas sociālo un uzvedības zinātņu metodoloģijas pamatjautājumos. Radīt izpratni par pētījuma problēmu, hipotēzi, mainīgajiem, ētiskajiem principiem ētiskajiem principiem pētījumos, izlases veidošanas principiem. Sniegt zināšanas par datu ievākšanas metodēm un datu analīzē pielietojamām metodēm un to izmantošanas iespējām.